ENVÄN.nu - Din kristna vän

Jourtelefon 0700 - 43 49 49 - Öppet dygnet runt

Välkommen till ENVÄN.nu virtuellt Nattvard

Nattvarden är för troende

Nattvarden är till för de som har överlåtit sitt liv i Herrens händer.

Det är viktigt att Du som tänker firar virtuellt nattvard med ENVÄN.nu förstår innebörden och ha också har tagit ställning för att gå dopvägen.

Det är pastorns och ev. dina föräldrarnas uppgift att informera dig om ordningen vid nattvardsfirandet.

"var och en skall pröva sig själv".(1 Kor 11:28)

Allvaret måste framhållas

Vid nattvarden bör man också noga framhålla att "den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig" (1 Kor. 11:29) så att alla förstår allvaret i nattvardsfirandet.

Rätt nattvardsfirande

17När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. 18Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. 19Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet. 20När ni nu samlas, kan inte Herrens måltid hållas. 21Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andre berusad. 22Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad skall jag då säga till er? Skall jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte.

23Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, 24tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig." 25På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig." 26Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

27Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. 28Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. 30Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. 31Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. 32Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen.

33Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. 34Om någon är hungrig skall han äta hemma, så att sammankomsten inte blir till en dom för er. 1 Korinthierbrevet 11:17-34 (Folkbibeln)

Har du överlåtit ditt liv i Herrens händer ?

Recept på Nattvardsbröd - Klicka här

Tips på Nattvardsvin / kommunionvin - Klicka här

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)