ENVÄN.nu - Din kristna vän

Jourtelefon 0700 - 43 49 49 - Öppet dygnet runt

Lita på Guds godhet

Psaltaren 52

En del psaltarpsalmer, liksom somliga andra bibeltexter, är INTE enkla att förstå eller sätta in i det sammanhang som hör till människors liv här och nu.

Samtidigt möter läsaren ofta en stor igenkänningsfaktor just i beskrivningen av människan.

Gud är Gud, och människor är ganska lika varandra genom historien.

Uppgivet kan vi sucka: Att vi ALDRIG lär oss !

Likheterna upptäcks när man kommer nära varandra och vågar dela de existentiella frågorna. "Ja, ungefär så har jag också tänkt", kan vi få höra i livsnära dialog eller samtal.

Vår psalm idag skulle kunna sammanfattas med aposteln Paulus ord: "Det goda som jag vill, det gör jag INTE, men det onda som jag INTE vill, det gör jag", Rom 7:19.

Trots de erfarenheter diktaren David själv gjort tycks han fortfarande förvånas över människans ondska, v 3- 6.

Kanske han snuddade vid tanken på att det finns drag i det han beskriver som kunde ha handlat om honom själv.

Med de förlåtelsens nåd han erfarit, avslutar han, som så ofta,psalmen med en lovsång som ljuder genom århundradena.

Den handlar om tacksamhet över att få leva i gemenskap med Gud som förlåter, är god och står vid sina löften nu och för evigt.

BÖN:

Gud, du som är god, vi ber om din hjälp när det tycks som vi älskar det onda mer än det goda och hellre kommer med lögn än med sanning.

Led oss på rätta vägar för ditt namns skull !

8 jul 2014

Comments powered by Disqus
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)