ENVÄN.nu - Din kristna vän

Jourtelefon 0700 - 43 49 49 - Öppet dygnet runt

HUR MAN ENLIGT BIBELN BLIR LYCKLIG

1. Tro på Gud

"...jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud" (Apg 16:34)

2. Lita på Gud

"Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron" (Rom 15:13)

3. Ta till dig frälsning som Gud erbjuder

"Honom älskar ni utan att ha sett honom (Jesus), och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. ( 1 Pet 1:8-9)

4. Var inte passiv när det gäller din egen lycka, utan arbeta för dem

"..vi är medarbetar till er glädje, eftersom ni står fasta i tron" (2 Kor 1:24)

5. Be att Jesus ger dig det du behöver

"Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig" (Joh 16:24)

6. Bekant dig med Jesu löften

"Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skalll vara fyllda av min glädje" (Joh 17:13)

7. Uttryck din kärlek till Jesus Kristus genom att lyda honom

"Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig" (Joh 15:10-11)

8. Var inte en ensamvarg utan var tillsammans med andra troende

"Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen, kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull" (Fil 1:25-26)

9. Då livet känns jobbigt, kom ihåg det som Gud har förberett för dig

"Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består" (Heb 10:24)

Därför tappar vi inte modet. Även om vårt yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet" (2 Kor 4:16-17)

10. Kom ihåg att lycka är ett val som blir möjligt genom Gud

"Med de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje" (Ps 68:4 )

23 okt 2015

Comments powered by Disqus
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)