ENVÄN.nu - Din kristna vän

Jourtelefon 0700 - 43 49 49 - Öppet dygnet runt

Glöm INTE Herrens godhet

Femte Moseboken 8

Sveriges historia under de senaste 150 åren är en osannolik framgångssaga, från djup fattigdom till välstånd, trygghet och demokrati.

Vårt folk har liksom förflyttat sig från öknen till ett rikt land.

Nu hade Israel vandrat genom öknen i 40 år och stod på tröskeln till det utlovade landet. Då gällde det att INTE glömma Herrens välgärningar.

Vandringen genom öknen var INGEN nöjesresa. Det fanns INTE ens mat och kläder. Men Gud lät dem äta manna och såg till att deras kläder INTE blev utslitna.

Det sägs att han både tuktade dem och fostrade dem. Folket skulle vara helt beroende av Herren, sin Gud.

Så lätt att glömma detta, när de kommit in i det rika landet, som i vers 7 - 10 får en poetisk beskrivning full av längtan.

Den som är hungrig och får mat ur Guds hand kan INTE glömma honom. Den som dagligen äter sig mätt borde ju vara ännu mer tacksam v 10 - 11, men är det självklart ?

Framgången beskrivs konkret och poetiskt, v 12 - 14. Den för med sig frestelsen till högmod, som vi hade skaffat oss rikedom av egen kraft, v 17 - 18.

Då är det nyttigt att påminna sig om Guds ingripanden under ökenperioder, som också får en poetisk beskrivning i vers 14 - 16.

Till slut var det sin godhet Gud visade.

Till eftertanke: Jesus frestades i öknen och lärde sig att människan INTE lever bara av bröd utan av Herrens ord, v 3 se Matteus 4:4.

Vad betyder Guds ord för dig ? som löfte ? Som påminnelse om Guds välgärningar ? Som föreskrifter för livet ?

14 okt 2014

Comments powered by Disqus
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)