ENVÄN.nu - Din kristna vän

Jourtelefon 0700 - 43 49 49 - Öppet dygnet runt

En Gud värd att hylla

Psaltaren 68:1 - 19

Israels historia i Gamla testamentet är en historia som berättar om ett litet folk, utvalt av gud, men som ständigt hamnar i kläm mellan dåtidens stormakter.

Det är en historia där klagan och lovsång blandas, där ropen efter gud i tider av nöd blandas med tacksamheten när befrielsen till slut kommer.

I dagens psalmverser knyts dessa perspektiv samman.

Kanske var psalmen ursprungligen tänkt att användas i en festprocession som anknyter till hur Gud triumferande vandrar före sitt folk från berget Sinai, där lagen gavs till Mose, till berget Sion (Jerusalem) där Guds konungsliga rike på jorden under Davids tid etableras.

Gud framställs som en Gud som tar sig an de sina i kampen mot motstånd, vers 2 - 4, som står på de svaga och värnlösas sida, vers 6 - 7, och som ensam är den Gud som stigit ner till sitt folk och som tagit sig an dess nöd. En sådan Gud är värd tillbedjan och lovsång.

Paulus använder också psalmen för att knyta an till hur Kristus genom sin uppståndelse och himmelsfärd blir den som ytterst besegrat de krafter som hotar mänskligheten och som sedan för in oss i uppgiften att sprida denna seger och detta liv, se Ef 4:8 - 13

Bön: Gud, tack för din blick är vänd mot mig. Tack för att du tar an mig i min nöd och sänder mig vidare att dela med mig den befrielse du ger.

19 feb 2014

Comments powered by Disqus
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)