ENVÄN.nu - Din kristna vän

Jourtelefon 0700 - 43 49 49 - Öppet dygnet runt

Be För Alla Människor

Vill du tända ett virtuellt ljus ?

Klicka här

"Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (1 Timoteus 2:1-4).

Vi uppmanas att be för alla människor. Vi skall inte utlämna någon enda människa i våra böner. Vad innebär det med alla? Det innebär precis vad det menas: alla. Det kan vara vänner, ovänner, fiender, familj, släkt och någon som vi inte känner. Det kan vara folk som vi tycker om och folk som vi inte tycker om. Kort sagt: alla! Hur skall en sådan bön vara när vi ber för alla människor?

Aposteln räknar upp fyra saker:

1.Bön 2.Åkallan 3.förbön 4.tacksägelse

Bön

Du skall be för människor. Här tror jag menas allmänt. Du kan nämna allmänt om människor. Här kan du inte gå djupt in för det är egentligen omöjligt för dig att känna alla människor.

Åkallan

Du åkallar Gud för människor. Det vill säga: Du ropar till Gud för deras frälsning och har nöd för dem. Du vill inte att de ska gå förlorade.

Förbön

Här går du djupare in i bönen. Du ber specifikt om ett bönämne för någon människa mer ingående. Här rymmer det empati och sympati för en sådan person som du ber för. Du har nöd för honom och i den situation som han befinner sig i.

Tacksägelse

Du skall tacka Gud för människor. Tacka, inte beklaga. Du ska också tacka Gud för att han har hört din bön och gripit in i dessa människors liv.

När Paulus säger först av allt så var det någonting väldigt viktigt som han verkligen ville att de skulle prioritera. Det var något som han prioriterade och det var det som han ville att mottagarna skulle ta till sig och praktisera. Han uppmanade dem. Paulus ville verkligen att de skulle praktisera det. Det var alltså någonting mycket viktigt, annars skulle han inte stryka under det så som han gjorde.

Han ville att vi skulle be för alla människor, men också för kungar. Kungar var ju några som ledde och regerade. Men inte bara för de högsta skulle de be för. Utan även för alla andra som befann sig i ledande ställningar. Det kunde då vara landshövdingar, guvernörer eller andra ledare. Vi ska be för kungahus och regering, men även be för andra myndighetspersoner i Sverige. Det är tillexempel våra kommunpolitiker osv. Bara för att vi ber för dem innebär inte detta att vi ställer upp för all deras politik eller för allt som de står för. Det var inte så som det menades i bibeltexten. Vi ber inte för dem för att vi skulle hålla med dem. Det är inte anledningen. Vad är syftet?

För att vi skulle kunna föra ett 1. lugnt liv 2. stilla liv 3. gudfruktigt liv 4. värdigt liv

Detta var alltså syftet. Vi skall be för överheten, därför att församlingen, de troende, de kristna skulle få leva i fred! Detta för att de skulle utvecklas och växa till. Du behöver be för överheten för att det ska gå bra för de kristna. Går det bra för de kristna idag? Går det framåt? Om svaret skulle vara tveksamt så måste vi ställa frågan: Ber vi för överheten idag?

Men det finns också en annan anledning till varför vi ska be för överheten: Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Detta måste ju vara det primära målet med vår bön. Gud vill att vi ska be för människors frälsning. Även för de som är i ledande ställning. Han vill att regering och kungahus ska bli frälsta. Han vill att statsministern, statsråden och alla ledande kommunpolitiker ska bli frälsta. Politiker är inte undantagna för Guds frälsningsplan.

Det är inte bara för folk i låg ställning som ska bli frälsta. Guds frälsningsplan och erbjudande gäller för alla människor. Både för dem som bor i slott och koja. Både för män och kvinnor, gammal som ung och för barn. Alla!

Lägg märke till ordningsföljden:

1. Frälsta 2. Komma till insikt om sanningen

För att komma till insikt om sanningen måste du vara först vara frälst. Det är bara de frälsta som kan förstå sanningen. Ingen oandlig person kan utforska det som hör Guds Ande till. Han kan inte förstå det. (1 Kor 1:14)

Vi lever i en tid då det är viktigt att be för Sverige. Det är många politiska brytningar, men också religiösa. I bland så anklagar vi en del politiker att de håller på att avkristna Sverige. Detta kan vara så men de bär inte den största skulden. Den största skulden bär vi som kristna eftersom vi inte har gjort det som Gud har sagt. Vi har inte bett för överheten. Vi har inte heller gått ut med evangeliet om de goda nyheterna.

Men sen tror jag inte, faktum är att jag är helt övertygad om det, att det inte går att förvandla Sverige genom politik. Alltså att genom politiska drag göra så att folk blir bättre och att det också då skulle bli gynnsamt för de kristna. Många kristna politiker vill försöka förändra, påverka och förvandla Sverige på detta sätt. Sverige kan bara bli förvandlat genom förvandlade människor. Hur blir de det? Jo, genom att de får höra talas om Jesus, tar emot honom och bli frälsta!

Människor kan inte bli förvandlade genom yttre påverkan eller beslut. Det måste komma innefrån. Jesus behöver komma in i människors hjärtan. På så sätt kommer Sverige att bli förvandlat. Jag har inget emot politik. Många kristna politiker i olika partier arbetar för ett bättre Sverige. Men landet kommer inte att bli förvandlat genom politik. Det kommer endast att bli förvandlat genom frälsning av Jesus Kristus!

Behövs det inte frälsta politiker? Naturligtvis. Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta! När vi predikar om Jesus, ber för människor så kommer människor att bli frälsta. Även politiker kommer att bli det. Då kommer även deras hjärtan och sinnen förvandlas. Då kommer de att stifta lagar som bättre stämmer överens med Guds ord. Men att från början försöka förvandla genom politik utan att ha förvandlade hjärtan tror jag inte så mycket på.

Jag är inte kallad att syssla med politik. Jag är kallad att predika evangeliet för människor så att de har möjlighet att ta emot Jesus och bli frälsta. Och när människor blir frälsta så klappar mitt evangelisthjärta extra av glädje!

Källa: www.apg29.nu

Förbönens kraft är stor då vi ber i Jesu namn; den kan försätta berg och överbrygga de svåraste situationer vi utsätts för i livet. Att be för andra kan vi alla göra och vi kan/ bör be för våra närmaste, våra vänner, vårt land och allt annat som är angeläget att be för, där det behövs påfyllning av ny kraft och en förändring till det bättre enligt Guds vilja.

ENVÄN.nu förbönstjänst - Klicka här

Vill du bli förebedjare ? Klicka här

VILL DU TA EMOT JESUS ?

Be den här bönen:

Jesus jag tar emot dig och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att du har dött för mina synders skull och att du har uppstått från de döda, för att jag skulle få evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Amen.

Bad du den här bönen ?

JA

NEJ

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)